שיטות עבודה

imagesW89LE16O

אחרי פגישה מקדימה במהלכה נסקרים התחומים בהתמחות Smartoffice, נחתם חוזה התקשרות מול הלקוח, המפרט את התחומים בהם ניתן ל Smartoffice המנדט לפעול.
בשלב הבא ובתוך שבעה ימים, נציג של Smartoffice יאסוף את חשבוניות השנה האחרונה בתחומים הנבדקים, חוזי שירות וחכירה, וכן חשבוניות ארנונה.
בשלב הבא מנותחים החיובים ששולמו לספקים במהלך השנה האחרונה, ונבדקת מידת התאמת החיובים להסכמים הקיימים. במקרים של חריגה, אנו פועלים מול הספקים השונים והרשויות, לקבלת החזרים.
בשלב הבא, ולפי הצורך, מבוצע תהליך של מיפוי בארגון, בו נאסף מידע על הציוד המוצב במתקני הארגון, מידת התאמתו לצרכי העמדה, ווליום צריכה חודשי ועוד, וכן נסקרים נכסי הלקוח לצורך בדיקת התאמה בין חיובי הארנונה בפועל למצב הקיים.
החומר שנאסף מנותח על ידי מיטב המומחים שלנו, כל אחד בתחומו.
בסיום ניתוח החומר, בדרך כלל עד שלושים ימי עבודה, אנו מגיעים לפגישה לצורך מצגת המנתחת את פוטנציאל החיסכון בכל תחם שנסקר, אצל מזמין העבודה.
בשלב זה הלקוח בוחר בדרך פעולה מתוך מגוון ההמלצות המוצגות בפניו.
אנו מלווים את הלקוח בשלבי המו"מ, ומוודאים שהחוזים החדשים הנחתמים אכן יתאימו לצרכי הארגון כפי שהותוו על ידי הלקוח, הצרכנים הפנים ארגוניים, ובהתאם למו"מ עם הספק. רק בסיום שלב זה, אנו מנפיקים ללקוח חשבונית, בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם עימו בתחילת הפרוייקט, ורק עבור המלצות לחיסכון שאכן יושמו בפועל.
אחת לרבעון בד"כ, אנו יוצרים קשר עם הלקוח, ומוודאים מידת שביעות רצון מההתקשרות עם הספקים החדשים וכן מוודאים שחיובי הספק הם בדיוק כפי שסוכם, למימוש החיסכון בפועל, לאורך זמן.