ייעוץ, ליווי וכתיבת מכרזים

Smartoffice משמשת יותר מעשור, כיועץ מומחה לכתיבת מכרזים בארגונים מוסדיים גדולים, עיריות ורשויות מקומיות.
רק בשנה האחרונה הובילה Smartoffice והשתתפה במכרזים פומביים גדולים, במכללת עמק יזרעאל, עיריית הוד השרון, מועצה אזורית בני שמעון, עיריית רמת גן ובתי החולים הדסה עין כרם והר הצופים, במגוון תחומים, מרכש ציוד משקי לבית החולים ועד רכש כלי רכב תפעולי.
תפקידנו במכרז הוא ניתוח המצב הקיים בארגון בתחום לגביו עומד להתפרסם המכרז. מתן ייעוץ בישיבת ההיגוי למצב הרצוי בסיום המכרז. אפיון צרכי הלקוח, כתיבת כתב כמויות מדויק, כתיבת תנאי סף בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.
לאחר פרסום המכרז, מתן אומדן מחיר ללקוח, איסוף המעטפות וניתוח הצעות המחיר שהתקבלו וסיכומם, ניתוח עמידת הספק המציע בתנאי הסף שנקבעו, טבלאות איכות והמלצות באשר לספק הזוכה, מתן מצגת לוועדת המכרזים וליווי הלקוח בהטמעת הציוד או השירות של הספק הזוכה, בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו ולתנאי המכרז.