ציוד משרדי

בארגונים רבים, רכש הציוד המשרדי "נופל" על מזכירה שרכש איננו ליבת עיסוקה. ככזה, הנושא הזה נזנח ומוזמן לא אחת כלאחר יד.
Smartoffice מקיימת קשרי גומלין עם מספר יבואניות ציוד משרדי הגדולות במשק, וככזו, ביכולתה להביא ללקוחותיה מחירים שבדרך כלל מוענקים לסיטונאים.
אנו מנתחים עבור לקוחותינו את סוג הציוד המוזמן, איכותו, מידת נחיצותו, וכן רמת השירות שמקבל הלקוח מהספק הנוכחי, ומגישים ללקוח הצעות אפקטיביות לייעול וחיסכון במישור זה.